Akik taşı şifalı taşlar içinde en çok tanınan taşlar içinde olması nedeniyle pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır. Akik taşları özellikleri kimi hususlarda yararlı olduğuna inanılan şifalı ve önemli